Förskoleklass

I förskoleklassen går 23 härligt positiva barn. Tillsammans med två resurser arbetar vi nu med att bygga ihop en stark grupp där vi-känslan ska vara i fokus. Vi lär oss om vad skola är och vilka förväntningar som finns både från oss vuxna men såklart också från eleverna. Här jobbar vi alla tillsammans och låter kreativitet, nyfikenhet och utforskande ha sin plats i undervisningen och lärandet.

 Uppdaterad: