1:an

 

Vi är 16 glada och kreativa elever som gillar äventyr. Vi har valt att kalla oss Kottarna. Vi har en samarbetsklass och det är nya förskoleklassen. Mentor för vår klass är Lena ochFredrik. Sedan är Erica med oss på fredagar

 

kottar i högar

Uppdaterad: