4

   

barnen sitter i ring med fötterna ihop

I klass 3 är vi 20 elever, 12 flickor och 8 pojkar. Vi är snälla och vänliga och följer våra klassrumsregler. Vi visar respekt för varandra. Vi är smarta och hjälpsamma och vi samarbetar bra tillsammans. I vår klass har vi klassvärdar och bordsvärdar som hjälper till att hålla ordning i klassen och matsalen.

 

       

13 januari 2015