6:an

I klass 6 är vi 15 elever som är nyfikna och tycker om att lära oss nya saker. Vi försöker göra vårt bästa för att visa respekt för varandra och andra på skolan. Vi är den äldsta klassen och vi tycker att det är viktigt att vara goda förebilder. Vi arbetar ofta tillsammans med de andra klasserna på mellanstadiet och deras lärare. Mentor i vår klass är EmmaLi.

     

   

Uppdaterad: