Elevhälsa

På Knutby skola har vi ett elevhälsoteam bestående av rektor, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagog. 

Elevhälsans mål


Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Basprogrammets innehåll (den medicinska elevhälsan)


Basprogrammets innehåll grundar sig på Skollagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens riktlinjer gällande medicinska elevhälsans huvuduppgifter (SHV 1998 kap 3-4, www.socialstyrelsen.se) samt på beprövad erfarenhet och lokalt fastställda riktlinjer. Basprogrammet bygger på en individuell, frivillig och återkommande hälsoövervakning samt hälsofrämjande insatser.

Basprogrammet består av en beskrivning av skolsköterskan och skolläkarens funktion från förskoleklass till gymnasiet. Vaccinationer inom erbjuds enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Förskoleklass

Hälsouppgift från vårdnadshavare. Inhämtande av barnhälsovårdens journal (efter föräldramedgivande). Hälsobesök med hälsosamtal. Kontroll av tillväxt, syn och hörsel. Samtal om inlärning, hälsa och livsstil. Kontakt med skolläkaren erbjudes vid behov och förmedlas av skolsköterskan.

År 2

Hälsobesök med hälsosamtal. Kontroll av tillväxt och syn vid behov. Samtal om inlärning, trivsel och kamrater. Påfyllnadsdos av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds.

År 4

Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare och elev. Hälsobesök med hälsosamtal. Kontroll av tillväxt och rygg. Syn vid behov. Samtal om inlärning, hälsa och livsstil. 

År 6

Hälsofrämjande undervisning om pubertetsutveckling på individ- eller gruppnivå.

Skolsköterska.

Jag heter Ulrika Noaksson och arbetar som skolsköterska på Knutby skola. Jag finns på skolan på onsdagar. Telefon: 0174 - 27 00 33, Mobil: 0730 - 938 900

E-post: ulrika.noaksson@uppsala.se

Skolläkaren heter Louise Diös. Du får lättast kontakt med henne genom skolsköterskan Ulrika Noaksson.

Kurator.

Jag heter Karin Karlsson och är skolans kurator.  Du kan vända dig till mig om det uppstår problem som orsakar studiesvårigheter. Det kan också gälla andra problem som rör ditt barns sociala liv i skolan och hemma. Kurator har individuella kontakter av stödjande karaktär med både elever och föräldrar men finns också för handledning och som stöd för skolans personal.

Jag finns på Knutby skola på onsdagar mellan 9.00-15.00 tel.: 0174-27 00 80
Övrig tid nås jag på tel.: 0174-27 00 42

 

Skollogoped
Vår skollogoped heter Madelene Norman och är hos oss varannan onsdag. Övriga dagar finns han på 0174-27 01 70/072- 581 95 77 eller skickar ett e-post till madelene.norman@uppsala.se.

 

 

 

Här kan ni läsa vår elevhälsoplan. (PDF, 174 KB)

 

 

Uppdaterad: