Vattenmannen och Speed

Vattenmannen och Speed lär oss om vattnets kretslopp...

Vattenmannen och Speed lär oss om vattnets kretslopp och om hur vi ska ta hand om vår miljö och framför allt havet. De gör de genom musik, film och teater. Den 22:a januari blir det workshop för alla klasser och den 6:e februari kommer de att spela teater för oss och den. För eleverna i f-3 kommer temat att vara vattnets kretslopp och för eleverna i 4-6 är det förorening av plast i haven som är temat. Se mer om Vattenmannen och Speed arbete här

vattenmannen och speed

9 januari 2018