Teater Tuppen och Åsnan 18/10

Är det så att det vi ger ut är det vi får tillbaka? Är vi starkare tillsammans? Vi vill med föreställningen belysa att alla är vi olika och i och med det så kompletterar vi varandra och kan skapa en kreativ och spännande helhet.

Musiken förstärker och ger klang åt berättelserna. Charlotte har många strängar på sin lyra och spelar på sin bastvärflöjt, tvär-/dubbelflöjt, indiska bambuflöjt och srutibox,  sitt auboriginska åskrör, sina burmesiska klockor, gling-gling instrument, rassel, fotbjällror, sitt durspel och sjunger. Barnen engageras i föreställningen.

Läs mer här

27 september 2019