Information ang. skolskuts

För elever med växelvisboende och elever med trafik farlig väg ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2018 för att kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten. 

Blanketten finns på:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

7 december 2017