Känslor - värdegrundsarbetet

Under de pågående veckorna jobbar vi med tankar kring känslor. På olika nivåer och med olika metoder arbetar vi bl.a med begreppen glädje, ilska, nyfikenhet och kärlek.

22 oktober 2014