Ny starttid för skoldagen

Från och med terminens första dag den 17/8 börjar skoldagen för samtliga klasser 8.50. Bussarna har anpassats efter den nya tiden. Här hittar du hela busstidtabellen.

Skolskjuts till skolorna i Uppsala kommun 2016-2017

Till Knutby skola

Linje 143/1   08.25 Almunge skola – Bergsgården – 08.40 Knutby skola

 

Linje 143/3   08.25 Källingby – 08.30 Skäringby – Rickeby – Gränsta – 08.40 Knutby skola

 

Linje 146/3   08.15 Stensunda – Ola – 08.20 Bladåkers kyrka – 08.40 Knutby skola

 

Linje 147/2   07.55 Almunge skola – 08.05 Faringe kyrka – Täby gård - 08.15 Solvalla – 08.35 Knutby skola

 

Från Knutby skola

Linje 143/2   14.22 Knutby skola – Burvik – Bergsgården – Sigelstorp – Källingby – Ekeby säteri – Kolsta – Skäringby – Rickeby – 14.47 Gränsta

 

Linje 146/2   14.22 Knutby skola – Bladåkers kyrka – Ola – 14.42 Stensunda

 

Linje 147/9   14.22 Knutby skola – Gränsta - 14.37 Solvalla – Täby gård – Faringe kyrkby - 14.42 Faringe kyrka – Västerbol - 14.52 Faringe station – 15.04 Almunge skola

 

Linje 143/4   15.35 Knutby skola – Burvik – Bergsgården – Sigelstorp – Källingby – Ekeby säteri – Kolsta – Skäringby – Rickeby – 16.00 Gränsta

 

Linje 146/6   15.30 Knutby skola – Bladåkers kyrka – Ola – 15.50 Stensunda

 

Linje 147/11 15.35 Knutby skola – Gränsta - 15.50 Solvalla – Täby gård – Faringe kyrkby - 15.55 Faringe kyrka – Västerbol - 16.05 Faringe station – 16.25 Almunge skola

 

12 augusti 2016