Lov 28/9

Fredagen den 28/9 är studiedag. Fritids är öppet som vanligt men det är ingen skola.

20 september 2018