Fritids i sommar

Under sommaren kommer fritidsverksamheten vara förflyttad till Almunge skolas fritids vecka 27-30. Om du vill komma i kontakt med fritids under den här tiden så är numret följande: 0174-270045

14 juni 2016