Nytt digitalt system på fritids

Nu har vi börjat med ett digitalt närvarosystem på fritids. Så från v,49 kommer vi att ta bort "papperslistorna" och enbart använda det digitala.

För mer iinformation om hur ni registrera ert/era barns tider fråga personalen på fritids eller skicka ett mail till gabriella.lundqvist@uppsala.se

12 november 2020