digital fritids

Nu har vi fått ett digitalt närvarosystem på fritids. Från v,49 kommer vi inte att använda papperslistor längre.

Vill du veta mer eller ha hjälp med hur du registrerar scheman för ditt7dina barn kontakta gabriella.lundqvist@uppsala.se

12 november 2020