Clowner utan gränser

Tisdagen den 10/10 åker alla Knutby skolas elever till Almunge skola för att tillsammans titta på Clowner utan gränser. Under terminen har eleverna arbetat med övningar och lekar från denna organisationen. De har fått stärka sin självkänsla och dramatiserat i rollspel tillsammans med kamrater. Läs mer om Clowner utan gränsers viktiga arbete med barn som behöver extra glädje i en utsatt vardag och med arbetet att förmedla alla barns lika rättigheter.

4 oktober 2017