Angående skolskjutsen...

...så hälsar antagningsenheten "att ansökan om växelvisboende, trafiksäkerhet, osv ska vara oss till handa före 31 mars för att kunna garantera att alla ska hinna få svar till skolstarten i augusti." De hälsar också att det är viktigt för alla elever med busskort att spara dessa över sommaren, då de åter kommer att laddas på.

27 maj 2016