6

Klass 5 sitter i klätterställning

 Här kommer en hälsning från klass 6 

 Vi tycker själva att vi är en glad klass som gillar att ha kul tillsammans.

 På rasterna gillar vi att spela fotboll, leker viruskull eller dunken.

 Vi är några som också bara gillar att prata eller läsa under rasten.

 Fröken tycker vi är glad, kloka och engagerade och vi arbetar bra med våra  uppgifter.

                                                                                                 / Klass 6

13 januari 2015